Cuộn trang để tiếp tục
Giấy phép ForexKiến thức Forex

Giấy phép FINMA là gì? Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA)

×

Giấy phép FINMA là gì? Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA)

Share this article

Giấy phép FINMA là gì ?

Theo tín hiệu từ trang web chính thức của FINMA , Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (” FINMA “) giám sát các giao dịch Forex có đòn bẩy.

Danh sách các sàn Forex có giấy phép FINMA

Do danh sách sàn Forex đăng ký giấy phép FINMA quá nhiều nên Timhieuforex.com không tiện trích dẫn ra đây. Mời các bạn có nhu cầu nghiên cứu tại đây: https://www.finma.ch/en/finma-public/authorized-institutions-individuals-and-products/

Khuyên bạn: Giấy phép FINMA của Thụy Sĩ là một cơ quan quản lý rất nghiêm ngặt, nhiều sàn Forex lừa đảo tuyên bố rằng họ có địa chỉ sàn Forex thực tế ở Thụy Sĩ, nhưng họ không có.

Danh sách sàn Forex đen tại FINMA: https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/#Order=1

Chia sẻ về giấy phép FINMA

Giấy phép FINMA là gì ?: FINMA được thành lập vào năm 2009, tiền thân của nó là Ủy ban Ngân hàng Liên bang Thụy Sĩ (SFBC), Văn phòng Bảo hiểm Tư nhân Liên bang (FOPI) và Cơ quan Giám sát Phòng chống Rửa tiền (AMLCO). Khi thành lập FINMA, các nhà lập pháp đã chuyển giao trách nhiệm điều tiết thị trường tài chính cho một cơ quan hợp nhất.

FINMA là một tổ chức độc lập có pháp nhân độc lập, có trụ sở chính tại Bern, thủ đô của Thụy Sĩ. Nó phục vụ trực tiếp cho Quốc hội Thụy Sĩ và độc lập về thể chế, chức năng và tài chính với Chính phủ Trung ương Liên bang Thụy Sĩ và Bộ Tài chính Liên bang. Thực hiện Đạo luật giám sát thị trường tài chính và chịu trách nhiệm về luật pháp của thị trường tài chính. Theo Điều 5 của Đạo luật FINMASA, nhiệm vụ của FINMA là bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ, nhà đầu tư và người mua bảo hiểm, có nghĩa là đảm bảo thị trường tài chính hoạt động bình thường. Trọng tâm sứ mệnh của FINMA là bảo vệ các cá nhân và hoạt động của thị trường tài chính.

FINMA tích hợp các chức năng trước đây của Văn phòng Bảo hiểm Tư nhân Liên bang (FOPI), Ủy ban Ngân hàng Liên bang Thụy Sĩ (SFBC) và Ủy ban Kiểm soát Chống rửa tiền của Thụy Sĩ và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động giám sát tài chính ở Thụy Sĩ.

Ở Thụy Sĩ, bất kỳ giao dịch nào chấp nhận tiền gửi để tài trợ cho bên thứ ba đều được biết là hoạt động tương tự như nguyên tắc ngân hàng. Vì thế, tất cả các sàn Forex phải có quy trình xử lý tương tự ngân hàng để thực hiện các giao dịch Forex. Ngân hàng cũng có quyền thực hiện các giao dịch Forex cho khách hàng, nghĩa là tất cả các ngân hàng được FINMA ủy quyền đều có thể đưa ra dịch vụ giao dịch Forex.

Cấu trúc hoạt động của FINMA

FINMA được chia thành 8 bộ phận. Việc quản lý công thức của Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị thực hiện. Trách nhiệm quản lý vận hành thuộc về Ban điều hành.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành

FINMA là một cơ quan giám sát độc lập với cơ cấu quản lý hiện đại bao gồm hội đồng quản trị, ban điều hành và kiểm toán viên bên ngoài dưới hình thức Văn phòng Kiểm toán Liên bang Thụy Sĩ (SFAO).

Là cơ quan quản lý công thức của FINMA, theo “Đạo luật giám sát thị trường tài chính”, hội đồng quản trị bao gồm 7 đến 9 chuyên gia độc lập. Nó tác động các vấn đề cần thiết, ban hành các quy định và thông tư, có nghĩa là chịu trách nhiệm về ngân sách của FINMA. Nó cũng đảm bảo kiểm soát nội bộ thông qua Đơn vị Kiểm toán Nội bộ và Ban Giám đốc Điều hành Giám sát.

Việc thực hiện được quản lý bởi Ban điều hành, bao gồm chín thành viên: một Giám đốc điều hành và tám trưởng bộ phận. Ban điều hành chuẩn bị các văn bản, tài liệu quan trọng cho các tác động của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết của cơ quan quản lý này. Ban Chấp hành có tác động riêng về mọi vấn đề không thuộc về Hội đồng quản trị.

Số lượng nhân viên

Trong năm 2016, FINMA tuyển dụng trung bình 513 nhân viên, tương tự với 477 nhân viên toàn thời gian.

Nhân viên của FINMA bao gồm một loạt các chuyên gia làm việc cùng nhau trên cơ sở liên ngành. FINMA tuyển dụng các chuyên gia từ các lĩnh vực luật, kinh tế, toán học, kiểm toán, khoa học thống kê, kế toán và đầu tư.

Chức năng & quyền hạn

Giám sát thị trường tài chính và các tổ chức tài chính; FINMA có nhiệm vụ bảo vệ khách hàng trên thị trường tài chính – chủ nợ, nhà đầu tư và người mua bảo hiểm – và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thị trường tài chính ở Thụy Sĩ hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, FINMA cũng có thể điều chỉnh các hoạt động được ủy quyền. Khi thực hiện các hoạt động giám sát của mình, FINMA vận dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống, định hướng rủi ro và cẩn trọng để đảm bảo tính liên tiếp và trách nhiệm giải trình.

Phạm vi hoạt động

Giám sát chuyên nghiệp của một thị trường tài chính vững mạnh

FINMA thực hiện các hoạt động giám sát vì lợi ích của thị trường tài chính Thụy Sĩ và của các chủ nợ, nhà đầu tư và khách hàng bảo hiểm. Mục tiêu chính của FINMA trong việc điều chỉnh thị trường tài chính Thụy Sĩ là đảm bảo rằng chúng hoạt động bình thường và tất cả khách hàng của các tổ chức tài chính được bảo vệ khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán.

Hành vi giám sát thị trường tài chính

FINMA là một cơ quan pháp lý công cộng. Các mục tiêu của nó được đặt ra trong Đạo luật giám sát thị trường tài chính, yêu cầu nó bảo vệ các khách hàng cá nhân trên thị trường tài chính và đảm bảo hoạt động đúng đắn của thị trường tài chính Thụy Sĩ. Hai mục tiêu này phụ thuộc lẫn nhau, vì bản thân các tổ chức tài chính căn cứ sự tin tưởng của khách hàng để bảo vệ lợi thế cạnh tranh của họ trên trường quốc tế.

Bảo vệ chức năng của thị trường tài chính

Yêu cầu đầu tiên và cần thiết nhất đối với một hệ thống tài chính ổn định và hoạt động tốt là đảm bảo rằng các tổ chức dưới sự giám sát của FINMA vẫn có khả năng thanh toán. Vì thế, nhiệm vụ chính của FINMA là giám sát các tổ chức này để đảm bảo rằng họ thực hiện kiểm soát chặt chẽ các rủi ro có thể đe dọa họ và cuối cùng là hoạt động của toàn bộ hệ thống tài chính.

Mục đích hoạt động của FINMA

Mục đích của chúng tôi là củng cố và bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính và thúc đẩy niềm tin vào thị trường tài chính.

Bảo vệ cá nhân

Một trong những mục tiêu cốt lõi của FINMA là bảo vệ tất cả khách hàng của các tổ chức tài chính – chủ nợ, nhà đầu tư và chủ hợp đồng – chống lại tình trạng mất khả năng thanh toán của tổ chức, hoạt động kinh doanh không công bằng và đảm bảo thực hiện công bằng các giao dịch chứng khoán. Khiếu nại của khách hàng cá nhân không thể được tác động bởi FINMA. Chúng phải được giải quyết thông qua tố tụng dân sự, hoặc tố tụng trọng tài bởi Ombudsman.

Nâng cao uy tín thị trường tài chính

Hoạt động giám sát của FINMA cũng góp phần tạo nên tính cạnh tranh và uy tín của thị trường tài chính Thụy Sĩ. Mục tiêu của FINMA trong việc đáp ứng yêu cầu này là tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp và ứng dụng cách tiếp cận nhất quán để thực hiện các trách nhiệm giám sát của mình. Mục tiêu tối quan trọng của nó là hành động độc lập và đáng chính xác, có tính đến rủi ro, tôn trọng luật pháp và bảo vệ mạng lưới tài chính phù hợp ở cấp quốc gia và quốc tế.

Thông tin liên hệ của FINMA

 • Tel: 41 31 327 98 88 (Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00-12:00)
 • Fax: 41 31 327 91 01
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern
 • Liên hệ Online: https://www.finma.ch/en/contact/enquiries-contact-form/

Đơn xin cấp giấy phép FINMA

Khuyên bạn: Thay đổi giấy phép cho ngân hàng và sàn chứng khoán trước tiên phải được FINMA cho phép hoặc ủy quyền. Các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch với ngân hàng hoặc chứng khoán có thể yêu cầu giấy phép.

Làm thế nào để xin giấy phép FINMA?

Để biết chi tiết, vui lòng xem tại đây: https://www.finma.ch/en/authorisation/banks-and-securities-dealers/getting-licenses/banks/

Quy trình xử lý đơn xin cấp giấy phép?

 1. Gặp gỡ đại diện của FINMA để trình bày các hạng mục trong đơn xin cấp giấy phép của bạn
 2. Gửi đơn đăng ký (có thể cần thêm thông tin nếu đại diện của FINMA yêu cầu)
 3. FINMA phê duyệt và quyết định có cấp giấy phép hay không

Khuyên bạn: Trước khi xin giấy phép, phải thỏa thuận với đại diện của FINMA để chứng minh dự án xin giấy phép của mình (bảng câu hỏi được gửi cho bộ phận có thẩm quyền của bộ phận ngân hàng FINMA.

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép của FINMA

Trung bình, phải mất 6 tháng để một ngân hàng có được giấy phép kinh doanh của Thụy Sĩ; có thể lâu hơn, tùy thuộc vào loại giấy phép, độ phức tạp và tính hoàn thiện của giấy phép.

Các loại giấy phép mà sàn FINMA hỗ trợ cấp

 1. Giấy phép sàn ngân hàng, chứng khoán
 2. Giấy phép tổ chức bảo hiểm
 3. Giấy phép kế hoạch đầu tư tập trung
 4. Giấy phép hạ tầng thị trường tài chính
 5. Giấy phép sàn Forex quản lý quỹ
 6. Giấy phép sàn Forex quản lý tài sản

Cách kiểm tra các sàn Forex có đăng ký tại FINMA

Bước 1: Mở trang web của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ: https://www.finma.ch, chọn ngôn ngữ English (EN) .

Bước 2: Vào menu nhấp chọn mục “Authorisationchọn mục “Licensed institutions and persons”

Bước 3: Đầu tiên chọn danh mục “Banks and securities firms” và nhập tên sàn Forex vào cột trước đó . Tên sàn Forex, địa chỉ và các thông tin khác sẽ xuất hiện bên dưới.

Khiếu nại sàn Forex lừa đảo với FINMA

Nếu bạn thấy một sàn Forex có đăng ký giấy phép FINMA mà có hành vi lừa đảo vốn của bạn. Bạn có thể liên hệ với FINMA nhờ can thiệp với 3 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Đầu tiên khiếu nại với sàn Forex có hành vi lừa đảo bạn.

Bước 2: Nếu sàn Forex đó không giải quyết cho bạn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với FINMA theo 2 cách sau:

1. Gửi form liên hệ online cho FINMA

Bạn truy cập vào link sau và nhập các thông tin quan trọng: https://www.finma.ch/en/finma-public/reporting-information/

2. Liên hệ trực tiếp với FINMA

 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: +41 31 327 91 00
 • Fax: +41 31 327 91 01
 • Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 12:00 (Thụy Sĩ không làm việc buổi chiều)

Khuyên bạn: Mô tả ngắn gọn nội dung khiếu nại và bạn muốn sàn Forex bồi thường cho bạn như thế nào để FINMA xử lý.

Bước 3: Khiếu nại lên tòa án

Nếu bạn không hài lòng với kết quả khiếu nại của mình với cả FINMA và sàn Forex lừa đảo, bạn có thể đưa ra tòa án để tiếp tục giải quyết.

Câu hỏi thường gặp với FINMA

Nếu xảy ra tranh chấp với sàn Forex thì phải làm thế nào?
Khiếu nại với sàn Forex trước

Nếu sàn Forex không giải quyết cho bạn, hãy thử 2 cách sau:

 1. Liên hệ với FINMA để tìm hướng giải quyết
 2. Liên hệ với SBO Thụy Sĩ (Swiss Bank Ombudsman) để cầu cứu..
Nếu có bồi thường hòa giải thì làm sao lấy được tiền từ các sàn Forex?
Liên hệ với Thanh tra Ngân hàng Thụy Sĩ SBO. SBO đưa ra thông tin và hòa giải độc lập. Thường xử lý các tranh chấp ngân hàng ở Thụy Sĩ. Nếu SBO không giải quyết được vấn đề, bạn có thể khiếu nại lên tòa án..
Nếu sàn Forex phá sản, bạn có lấy lại được số tiền đang có trong tài khoản Forex không?
Có thể. Nếu sàn Forex phá sản, các nhà đầu tư gửi tiền có thể nhận được khoản bồi thường lên tới 100.000 franc (khoảng 2,5 tỷ VNĐ). Nếu ngân hàng không bồi thường, nó sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ người gửi tiền; theo cơ chế này, người gửi tiền có thể được bồi thường trong vòng 20 ngày làm việc.
Nếu sàn Forex phá sản, bạn có lấy lại được số tiền đang ký quỹ không?
Có thể. Vì theo ràng buộc của FINMA, số tiền kí quỹ của nhà đầu tư sẽ được gửi vào một ngân hàng riêng biệt do FINMA bảo lãnh. Khi sàn Forex phá sản, toàn bộ tài sản trong tài khoản này sẽ được trả lại cho khách hàng.

Bạn có thể nghiên cứu thêm tại đây: https://www.finma.ch/en/finma-public/fragen-und-antworten/

Liên kết liên quan

Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA): http://www.swissbanking.org/de

Bộ Tài chính Liên bang Thụy Sĩ (SFDF): http://www.efd.admin.ch 

Quản lý tài chính liên bang Thụy Sĩ (SFBC): http://www.finma.ch

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB): http://www.snb.ch

Phòng Thương mại Geneva (CCIG): http://www.ccig.ch

Tổ chức tự điều chỉnh chống rửa tiền của Liên bang Thụy Sĩ (PolyReg): http://www.polyreg.ch

OAR-G Thụy Sĩ: http://www.oarg.ch 

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho chúng tôi một đánh giá nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest