Cuộn trang để tiếp tục
Giấy phép ForexKiến thức Forex

Giấy phép FSA là gì ? Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA)

45
×

Giấy phép FSA là gì ? Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA)

Share this article

Giấy phép FSA là gì?

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) Nhật Bản (FSA) có nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động kinh doanh Forex.Cơ quan giám sát tài chính của Nhật Bản thực hiện giám sát toàn diện ngành ngân hàng, ngành chứng khoán, ngành bảo hiểm và các tổ chức phi tài chính.

Danh sách các sàn Forex và tổ chức tài chính đang được giám sát bởi FSA

Thông tinThông tin thêmHành động
Giấy phép: CySEC, FCA, FSC
Thành lập: 2009
Trụ sở chính: Anh
Nạp tối thiểu: 20$
Mở tài khoản
Forex là môi trường đầu tư nhiều rủi ro

Giới thiệu chi tiết về giấy phép FSA

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) Nhật Bản là cơ quan hành chính cao nhất về quản lý tài chính tại Nhật Bản. Chức năng theo luật định của Ngân hàng Nhật Bản là thực hiện chính sách tiền tệ một cách độc lập và không chịu trách nhiệm pháp lý về giám sát ngân hàng. Tuy nhiên, do việc thực thi chính sách tiền tệ đòi hỏi phải tìm hiểu và nắm bắt các điều kiện hoạt động của ngành tài chính nên Điều 44 “Luật Ngân hàng Nhật Bản” mới quy định Ngân hàng Nhật Bản có quyền ký hợp đồng kiểm toán với các tổ chức tài chính có hoạt động kinh doanh.  Vì vậy mà FSA ra đời, nhằm mục đích kiểm soát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính đối với các công ty hoạt động Forex trên toàn thế giới.

Sơ đồ hoạt động của FSA

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) trực thuộc thẩm quyền của Văn phòng Nội các Nhật Bản, được thành lập bởi sự hợp nhất của Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, Văn phòng Kế hoạch Kinh tế và Văn phòng Phát triển Okinawa. Văn phòng Nội các Nhật Bản chịu trách nhiệm về kinh tế và tài chính, khoa học và công nghệ, chính trị phòng chống thiên tai, chính sách của Okinawa và phía bắc, xã hội cộng sinh, đời sống quốc gia, an ninh và các vấn đề công cộng, chính sách vĩ mô của chính phủ và hệ thống phổ biến các hệ thống ở tất cả các cấp của chính quyền địa phương, tỉnh, quận và huyện.

Bộ trưởng Tài chính và Thứ trưởng do Thủ tướng Nhật Bản bổ nhiệm là những người chịu trách nhiệm cao nhất của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA); Giám đốc Tài chính, Ủy ban Giám sát Chứng khoán và Ngoại hối và công ty kế toán chịu sự lãnh đạo trực tiếp.

Bộ máy của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) có 4 bộ phận:

 • Thẩm phán: chịu trách nhiệm xét xử hành chính về xử phạt hành chính
 • Phòng Kế hoạch Tổng hợp: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể và hệ thống tài chính của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA)
 • Cục Thanh tra: Thanh tra các tổ chức tài chính
 • Cục Giám sát: Kiểm tra các tổ chức tài chính

Văn phòng Ủy ban Giám sát Chứng khoán và Giao dịch: Chịu trách nhiệm chính trong việc xem xét đánh giá thị trường, phân tích chứng khoán, điều tra hành chính, xử phạt các tổ chức tài chính vi phạm nguyên tắc.

Công ty kế toán: Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra việc thực hiện kiểm tra kế toán viên, người phụ trách giám sát và các vấn đề liên quan khác.

Chức năng & nhiệm vụ của FSA

 1. Hoạch định hệ thống tài chính
 2. Thanh tra, giám sát các thành viên liên quan đến thị trường như ngân hàng, công ty bảo hiểm, sàn giao dịch hàng hóa tài chính
 3. Thiết lập các quy định giao dịch cho các sản phẩm tài chính
 4. Xây dựng nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến nợ khác
 5. Giám sát các kế toán viên, công chứng viên và công ty kế toán
 6. Kiểm tra, thanh tra với các cơ quan tài chính quốc tế thành lập tại Nhật Bản
 7. Giám sát việc tuân thủ quy định của thị trường hàng hóa tài chính Nhật Bản v.v..

Sứ mệnh của FSA

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) được thành lập để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính Nhật Bản, đồng thời bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư như người gửi tiền tiết kiệm, người mua bảo hiểm và chứng khoán, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế một cách minh bạch. Bảo về nhà đầu tư trước các sàn Forex lừa đảo.

Thông tin liên hệ của FSA

 • Điện thoại: 81-(0)3-3506-6000
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: Văn phòng Chính phủ Trung ương Số 7, 3-2-1 Kasumigaseki Chiyodaku Tokyo, 100-8967 Nhật Bản

Hướng dẫn sàn Forex xin cấp giấy phép FSA

Tất cả các cơ quan, tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính như Forex, chứng khoán, bảo hiểm sẽ phải được chấp nhận bởi Thủ tướng Nhật Bản. Vì vậy, giấy phép FSA được coi là loại giấy phép uy tín nhất trên thế giới vì nền kinh tế Nhật Bản rất ổn định và hệ thống pháp luật về kinh tế rất chặt chẽ.

Quy trình nộp hồ sơ xin cấp giấy phép FSA

Những tổ chức đăng ký kinh doanh các công cụ tài chính phức tạp trước tiên phải gửi đơn đăng ký bằng văn bản lên Thủ tướng Chính phủ. Pháp nhân nước ngoài muốn tham gia kinh doanh công cụ tài chính loại I phải cử người đại diện tại Nhật Bản (người đại diện phải phụ trách kinh doanh của tất cả các văn phòng hoặc chi nhánh Nhật Bản).

1. Đơn xin đăng ký phải có:

 1. Tên gọi doanh nghiệp hoặc tên thương mại
 2. Vốn pháp nhân hoặc tổng vốn đầu tư
 3. Tên người phụ trách (nếu là pháp nhân nước ngoài, bao gồm cả đại diện văn phòng Nhật Bản)
 4. Tên người lao động
 5. Loại hình kinh doanh tham gia
 6. Tên và địa chỉ của trụ sở chính và các văn phòng khác
 7. Các loại hình kinh doanh khác nếu có
 8. Các vấn đề khác được quy định trong “Quy chế Văn phòng Nội các”

2. Ngoài việc nộp đơn bằng văn bản, doanh nghiệp còn phải gửi kèm theo các tài liệu sau:

 1. Thư bảo đảm, xác nhận rằng đơn xin cấp giấy phép hoặc hồ sơ là đúng sự thật và công ty không vi phạm lợi ích cộng đồng, cơ cấu nhân sự của công ty đủ để tham gia kinh doanh công cụ tài chính và có một số năng lực quản trị rủi ro thua lỗ trong kinh doanh…
 2. Văn bản nêu rõ nội dung và phương thức kinh doanh do Quy chế Văn phòng Nội các quy định
 3. Các điều khoản của hiệp hội, giấy chứng nhận đăng ký, v.v.

3. Trường hợp Điều lệ công ty ở dạng điện tử thì nộp bản điện tử Điều lệ công ty;

4. Cách tính vốn góp quy định tại Điều lệ Văn phòng Nội các.

Quy định về thời gian báo cáo với các sàn Forex thành viên của FSA

Năm tài chính của các tổ chức kinh doanh công cụ tài chính Hạng I là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ 2. Tổ chức điều hành kinh doanh công cụ tài chính phải:

 1. Lập và duy trì sổ sách, chứng từ kế toán theo yêu cầu của Nghị định Văn phòng Nội các
 2. Chuẩn bị báo cáo kế toán cho mỗi năm tài chính và trình báo cáo kế toán lên Thủ tướng Chính phủ trong vòng 3 tháng sau khi kết thúc mỗi năm tài chính, báo cáo về tình hình kinh doanh hoặc tài sản của mình. Khi cần thiết, để bảo vệ lợi ích của cộng đồng hoặc nhà đầu tư, Thủ tướng Chính phủ có thể công bố toàn bộ hoặc một phần báo cáo kế toán.
 3. Chuẩn bị các tài liệu giải thích về tình trạng kinh doanh và tài sản, và chịu sự kiểm tra của cộng đồng.
 4. Theo Nghị định của Văn phòng Nội các, thiết lập dự phòng trách nhiệm giao dịch công cụ tài chính tương ứng với khối lượng giao dịch mua và bán hoặc các giao dịch chứng khoán, Forex hoặc công cụ phái sinh khác.
 5. Ngoại trừ trường hợp bù lỗ tổn thất liên quan đến mua và bán hoặc các giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh khác và các trường hợp khác theo quy định của Nghị định Văn phòng Nội các, dự phòng trách nhiệm giao dịch công cụ tài chính sẽ không bị biển thủ.
 6. Tính tỷ lệ giữa tổng số vốn khai báo, dự trữ và các quỹ khác với tổng số rủi ro có thể xảy ra (biến động giá chứng khoán hoặc mặt khác) sau khi trừ tài sản cố định và bất kỳ tài sản nào khác theo quy định của Đạo luật Văn phòng Nội các, đó là tỷ lệ vốn trên rủi ro và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng hoặc theo quy định của Nghị định của Văn phòng Chính phủ.
 7. Tỷ lệ vốn trên rủi ro không thấp hơn 120%
 8. Các nhà điều hành kinh doanh công cụ tài chính có thể chuẩn bị các tài liệu về tỷ lệ vốn trên rủi ro trước ngày cuối cùng của tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 và lưu giữ chúng trong ba tháng để kiểm tra công khai.

Tổ chức điều hành kinh doanh công cụ tài chính tham gia vào hoạt động kinh doanh công cụ tài chính không phải Hạng I phải:

 1. Lập và duy trì sổ sách, chứng từ kế toán theo yêu cầu của Nghị định Văn phòng Nội các;
 2. Lập báo cáo quyết toán cho từng năm tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất ba tháng sau khi kết thúc năm tài chính;
 3. Lập tài liệu giải trình cho từng niên độ kế toán, giải trình nội dung báo cáo kế toán và lưu giữ trong vòng 01 năm để phục vụ công tác kiểm tra.

Hướng dẫn kiểm tra thông tin sàn Forex trên website FSA

Bước 1: Truy cập website: http://www.fsa.go.jp/en/index.html , chọn ngôn ngữ là tiếng Anh

Bước 2 : Nhấp vào menu “Regulated Institutions”

Bước 3: Chọn “Financial Instruments Business Operator”

Bước 4: Bạn tìm đến mục “Financial Instruments Business Operator” được khoanh đỏ ở hình bên dưới, tải xuống theo định dạng PDF hoặc Excel

Bước 5: Danh sách tải về bao gồm tổng cộng 11 cột, hiển thị tên công ty, số đăng ký, số giấy phép, địa chỉ, thông tin liên hệ và loại tổ chức, v.v.

Bước 6: Sử dụng phím “Ctrl F” để tìm kiếm thông tin công ty mà bạn cần.

Hướng dẫn khiếu nại sàn Forex

FINMAC chuyên xử lý các thắc mắc và khiếu nại liên quan đến các lĩnh vực tài chính (bao gồm giao dịch cổ phiếu, ủy thác đầu tư và Forex), đồng thời giải quyết các tranh chấp một cách công bằng và trung lập.

Quy trình giải quyết khiếu nại

Sau khi FINMAC nhận được khiếu nại của khách hàng, FINMAC sẽ bắt đầu quy trình xử lý khiếu nại, thương lượng với người nộp đơn và đưa ra các đề xuất cần thiết, đồng thời điều tra sự thật của khiếu nại. Nếu cần tiến hành thảo luận chung, FINMAC sẽ thông báo cho tổ chức bị khiếu nại và yêu cầu tổ chức đó giải quyết vấn đề đó càng sớm càng tốt. FINMAC sẽ lắng nghe đề xuất của tổ chức bị khiếu nại, thông báo cho khách hàng câu trả lời hoặc thông báo cho tổ chức bị khiếu nại tiến hành đàm phán trực tiếp với khách hàng và yêu cầu tổ chức bị khiếu nại báo cáo kết quả đàm phán.

Thời gian giải quyết khiếu nại

Thông thường, FINMAC sẽ hoàn thành việc xử lý khiếu nại trong vòng 2 tháng.

Trung gian xử lý khiếu nại

Nếu người khiếu nại không hài lòng với kết quả giải quyết khiếu nại thì có quyền yêu cầu hòa giải sau khi việc giải quyết khiếu nại kết thúc.

1. Quy trình hòa giải

Khi yêu cầu hòa giải được chấp nhận, quá trình hòa giải bắt đầu. Người nộp đơn phải nộp hơn 3 biên bản xác nhận, biên bản này làm rõ các điểm bảo vệ chính và đính kèm các tài liệu hỗ trợ có liên quan. Hòa giải viên giải quyết tranh chấp có thể gọi cả 2 bên hoặc nhân chứng tham dự cuộc phỏng vấn. Trong quá trình hòa giải, nếu các bên thỏa thuận được và chấp nhận cách giải quyết của hòa giải viên thì phải ký vào biên bản hòa giải và nộp một bản cho hòa giải viên giải quyết tranh chấp để hòa giải viên ký và đóng dấu.

2. Phí hòa giải

Người nộp đơn phải thanh toán phí hòa giải cho FINMAC trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thư chấp nhận yêu cầuỉ định bằng chuyển khoản ngân hàng.

3. Thời gian xử lý hòa giải hòa giải và phương thức thanh toán có thể được chuyển vào tài khoản ngân hàng do FINMAC chỉ định.

Thông thường, kể từ ngày thụ lý yêu cầu hòa giải, hòa giải viên giải quyết tranh chấp sẽ cố gắng hoàn thành thủ tục hòa giải trong vòng 4 tháng.

Liên kết liên quan đến FSA

Sàn giao dịch sản phẩm công nghiệp Tokyo: http://www.tocom.or.jp

Ngân hàng Nhật Bản: http://www.boj.or.jp/en/index.htm/

Bộ Tài chính Nhật Bản: https://www.mof.go.jp/english/index.htm

Cơ quan bảo hiểm tiền gửi: https://www.dic.go.jp/english/index.html

Thủ tướng Nhật Bản và Nội các của ông: http://japan.kantei.go.jp/index.html

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho chúng tôi một đánh giá nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest