Cuộn trang để tiếp tục

Giấy phép sàn Forex

Điểm đánh giáGiới thiệu chi tiếtXem đánh giá
2023030316382191Ưu việt
Tổng điểm:
96 điểm

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) thành lập 01/04/2013

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 300 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 28.000 đô la Mỹ từ FSCS
Chi tiết
2023030809513642Ưu việt
Tổng điểm:
91 điểm

Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ FINMA thành lập ngày 01/01/2009

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 295 ngân hàng và sàn Forex.
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 100.000 franc bởi ngân hàng Thụy Sĩ
Chi tiết
2023030813012522Ưu việt
Tổng điểm:
90 điểm

Hiệp hội hợp đồng tương lai quốc gia Mỹ (NFA) thành lập 22/09/1981

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 4 sàn bao gồm Gain Capital, Oanda, IG và Trading.com Markets
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030916105231Xuất sắc
Tổng điểm:
89 điểm

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) thành lập tháng 06/1998

 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 294 sàn
 • Chính sách bồi thường: FINMAC sẽ xử lý các khiếu nại bồi thường cho nhà đầu tư
Chi tiết
2023030811502869Xuất sắc
Tổng điểm:
87 điểm
Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông SFC thành lập năm 1989
 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 45 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 50.000 đô la Hồng Kông.
Chi tiết
2023030812572834Xuất sắc
Tổng điểm:
87 điểm

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ASIC thành lập năm 1998

 • Khu vực: Châu Úc
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 565 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tháng 11/2018, cơ quan khiếu nại tài chính Úc ACFA đã thay thế FOS Úc điều phối và giải quyết miễn phí các tranh chấp tài chính giữa nhà đầu tư và sàn Forex.
Chi tiết
2023030813085324Xuất sắc
Tổng điểm:
84 điểm

Cơ quan thị trường tài chính New Zealand (FMA) thành lập năm 2011

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 23 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 28.000 đô la Mỹ từ BOS, IFSO, FSCL
Chi tiết
2023030813115563Xuất sắc
Tổng điểm:
84 điểm

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) thành lập 01/01/1971

 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 34 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 100.000 đô la Singapore từ FIDReC 
Chi tiết
2023030813225388Tuyệt
Tổng điểm:
79 điểm

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) thành lập 01/05/2002

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 2.700 ngân hàng, 800 tổ chức dịch vụ tài chính và hơn 700 tổ chức bảo hiểm
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 100.000 euro từ chính sách Forex
Chi tiết
2023030813253491Tuyệt
Tổng điểm:
79 điểm

Ngân hàng trung ương Ireland (CBI) thành lập 01/02/1943

 • Khu vực: Châu Phi
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 86 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 20.000 euro
Chi tiết
2023030813331351 (1)Tuyệt
Tổng điểm:
79 điểm

Cơ quan giám sát tài chính Estonia (FSA) thành lập 01/04/2013

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Không xác định
Chi tiết
2023030813373696Tuyệt
Tổng điểm:
78 điểm

Tổ chức quản lý ngành đầu tư của Canada (IIROC) thành lập 01/06/2008

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 350.000 đô la Canada
Chi tiết
2023030813433637Tuyệt
Tổng điểm:
76 điểm

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Cộng hòa Síp (CySEC) thành lập năm 2001

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 233 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 20.000 euro bảng từ Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư (ICF)
Chi tiết
2023030813440143Tuyệt
Tổng điểm:
76 điểm

Cơ quan thị trường tài chính Hà Lan (AFM) thành lập năm 2002

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 3300 bao gồm sàn Forex và cơ quan tài chính
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 20.000 euro bảng từ BCS Hà Lan
Chi tiết
2023030813453435Tuyệt
Tổng điểm:
75 điểm

Ủy ban giám sát tài chính Bungari (FSC) thành lập năm 2003

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 70 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 40.000 lev
Chi tiết
2023030813465976Tuyệt
Tổng điểm:
75 điểm

Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) thành lập năm 1998

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 30.000 euro bởi Qũy đầu tư FOGAIN
Chi tiết
2023030813155947Tuyệt
Tổng điểm:
79 điểm

Cơ quan giám sát thị trường tài chính Ý (CONSOB) thành lập năm 1974

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 66 sàn cấp giấy phép trực tiếp, 68 tổ chức tài chính có văn phòng vật lý dạng ủy quyền và 2891 tổ chức không có văn phòng vật lý.
 • Chính sách bồi thường: Tối đa  20.000 euro bảng từ Bộ Tài chính Ý
Chi tiết
2023030813483950Tuyệt
Tổng điểm:
74 điểm

Cơ quan dịch vụ tài chính Malta (MFSA) thành lập 23/07/2002

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814015238Tuyệt
Tổng điểm:
74 điểm

Cơ quan công nghiệp tài chính Luxembourg (CSSF) thành lập năm 1998

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 98 sàn và tổ chức tài chính
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814034351Tuyệt
Tổng điểm:
74 điểm

Cơ quan giám sát tài chính Phần Lan (FIN-FSA) thành lập năm 2009

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: 57 sàn và tổ chức tài chính
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814052119Tuyệt
Tổng điểm:
72 điểm

Cơ quan thị trường tài chính Pháp (AMF) thành lập năm 2003

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814075924Tuyệt
Tổng điểm:
72 điểm

Ngân hàng quốc gia Slovakia (NBS) thành lập năm 01/01/1993

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 50.000 euro bởi NBS
Chi tiết
2023030814091242Tuyệt
Tổng điểm:
71 điểm

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan(PFSA) thành lập năm 2006

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814124126Tuyệt
Tổng điểm:
70 điểm

Ngân hàng quốc gia Séc (CNB) thành lập tháng 01/1993

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng sàn Forex được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814164212Đạt
Tổng điểm:
69 điểm

Cơ quan dịch vụ tài chính Dubai (DFSA) thành lập năm 2003

 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 594 pháp nhân, 457 sàn Forex và tổ chức tài chính.
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814180841Đạt
Tổng điểm:
69 điểm

Cơ quan giám sát tài chính Na Uy (FSA) thành lập năm 1986

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 109 sàn
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814253580Đạt
Tổng điểm:
69 điểm

Ngân hàng Litva (LBE) thành lập năm 1922

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814284295Đạt
Tổng điểm:
68 điểm

Ủy ban Tài chính và Thị trường vốn Latvia (FKTK) thành lập 01/07/2001

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814354317Đạt
Tổng điểm:
67 điểm

Cơ quan dịch vụ tài chính Labuan Malaysia (Labuan FSA) thành lập năm 1996

 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Không hỗ trợ
Chi tiết
2023030814364197Đạt
Tổng điểm:
66 điểm

Ngân hàng trung ương của Nga (CBRF) thành lập năm 1990

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 8 sàn
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814380724Đạt
Tổng điểm:
66 điểm

Cơ quan quản lý ngành tài chính Nam Phi (FSCA) thành lập năm 1991

 • Khu vực: Châu Phi
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 800.000 rand bởi FAIS Ombud
Chi tiết
2023030814395437Đạt
Tổng điểm:
65 điểm

Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Abu Dhabi (FSRA) thành lập năm 2013

 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ thông qua ADGM
Chi tiết
2023030814412237Đạt
Tổng điểm:
65 điểm

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) thành lập năm 2001

 • Khu vực: Châu Phi
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Không xác định
Chi tiết
2023030814424921Đạt
Tổng điểm:
63 điểm

Ngân hàng trung ương của các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (CB U.A.E.) thành lập năm 1973

 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 25 sàn và tổ chức tài chính
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
Belize-FSC-LogoĐạt
Tổng điểm:
62 điểm

Ủy ban Dịch vụ Tài chính) thành lập năm 1999

 • Khu vực: Châu Mỹ
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814471579Đạt
Tổng điểm:
61 điểm

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC) thành lập năm 1993

 • Khu vực: Châu Úc
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814485078Đạt
Tổng điểm:
61 điểm

Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles (FSA) thành lập năm 2013

 • Khu vực: Châu Phi
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 10 sàn
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814500538Đạt
Tổng điểm:
61 điểm

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVIFSC) thành lập năm 2001

 • Khu vực: Châu Mỹ
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814515575Đạt
Tổng điểm:
61 điểm

Cơ quan chứng khoán Israel (ISA) thành lập năm 1968

 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 5 sàn
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814550860Đạt
Tổng điểm:
60 điểm

Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) thành lập năm 1997

 • Khu vực: Châu Phi
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
2023030814563020Đạt
Tổng điểm:
60 điểm

Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) thành lập năm 1995

 • Khu vực: Châu Mỹ
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Có hỗ trợ
Chi tiết
202303081456571Trung bình
Tổng điểm:
58 điểm

Cơ quan thị trường vốn Kenya (CMA) thành lập ngày 15/12/1989

 • Khu vực: Châu Phi
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 1 sàn
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 50.000 shilling Kenya bởi quỹ bồi thường của Kenya CMA
Chi tiết
202303081459378Trung bình
Tổng điểm:
58 điểm

Ngân hàng quốc gia Belarus (NBRB) thành lập năm 1991

 • Khu vực: Châu Âu
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 10 sàn
 • Chính sách bồi thường: Không hỗ trợ
Chi tiết
2023030815003817Trung bình
Tổng điểm:
51 điểm

Cơ quan tiền tệ Bermuda (BMA) thành lập năm 1969

 • Khu vực: Châu Đại Dương
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Không hỗ trợ
Chi tiết
2023030815031183Trung bình
Tổng điểm:
40 điểm

Hiệp hội giao dịch Vàng và Bạc Hồng Kông (CGSE) thành lập năm 1910

 • Khu vực: Châu Á
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: 171 tổ chức tài chính
 • Chính sách bồi thường: Không hỗ trợ
Chi tiết
2023030815055432Trung bình
Tổng điểm:
38 điểm

Ủy ban Giám sát Tài chính Quần đảo Cook (FSC) thành lập năm 2003

 • Khu vực: Châu Đại Dương
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Không hỗ trợ
Chi tiết
2023030815061163Trung bình
Tổng điểm:
36 điểm

Ủy ban tài chính Saint Vincent & Grenadines (SVG FSA) thành lập năm 2012

 • Khu vực: Châu Mỹ
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không cấp giấy phép kinh doanh Forex
 • Chính sách bồi thường: Không hỗ trợ
Chi tiết
2023030815092082Trung bình
Tổng điểm:
0 điểm

Ủy ban Chứng khoán Jordan (CTCP) thành lập năm 1997

 • Khu vực: Châu Mỹ
 • Số lượng tổ chức được cấp giấy phép: Không xác định
 • Chính sách bồi thường: Tối đa 10.000 dinar Jordan bởi Jordan JSC
Chi tiết

1. Mục đích xếp hạng các cơ quan quản lý sàn Forex toàn cầu

1.1 Hệ thống đánh giá cơ quan quản lý sàn Forex được Timhieuforex.com thiết kế nhằm đánh giá năng lực quản lý của các cơ quan quản lý trên nhiều phương diện, giúp nhà đầu tư hiểu được hệ thống quản lý sàn Forex của các quốc gia trên thế giới một cách khách quan và toàn diện hơn.

1.2 Hệ thống đánh giá này sẽ được cập nhật liên tiếp, phụ thuộc vào sự thay đổi của các cơ quan quản lý và việc ban hành các quy định mới của các cơ quan này.

2. Điểm đánh giá dựa trên công thức 6 giá trị

 • 2.1 Bối cảnh địa lý và chính trị của cơ quan quản lý
 • 2.2 Nền tảng và bản chất của cơ quan quản lý
 • 2.3 Năng lực quản lý và kiểm soát rủi ro của cơ quan quản lý
 • 2.4 Quy định của cơ quan quản lý đối với sàn Forex
 • 2.5 Đánh giá mức độ từ dễ đến khó khi xin cấp giấy phép
 • 2.6 Dấu hiệu về bảo hộ nhà đầu tư của cơ quan quản lý

3. Hệ thống điểm đánh giá cho các cơ quan quản lý sàn Forex

Timhieuforex.com dựa trên thang điểm từ 0-100 để đánh giá mức độ đánh giá của các cơ quan quản lý sàn Forex. Thấp nhất là dưới 60 dành cho các cơ quan quản lý yếu kém (chất lượng giấy phép không đảm bảo). Điểm số càng cao phản ánh chất lượng cơ quan quản lý sàn Forex càng tốt.

Hệ thống phân phối điểm số cho các hạng mục đánh giá, bao gồm:

 • 10 điểm cho Nền tảng địa lý và chính trị
 • 5 điểm cho Nền tảng và bản chất của cơ quan quản lý
 • 22 điểm cho Năng lực quản lý rủi ro
 • 15 điểm cho các Quy định về quản lý
 • 15 điểm cho Mức độ Khó/Dễ khi xin cấp giấy phép
 • 33 điểm Dấu hiệu về bảo hộ nhà đầu tư của cơ quan quản lý

Riêng phần bảo hộ nhà đầu tư, Timhieuforex.com phân phối điểm cao nhất vì đây là yếu tố rất cần thiết trong việc bảo vệ nhà đầu tư trước các sàn Forex lừa đảo hoặc có ý định lừa đảo.

Hệ thống tên gọi và tiêu chí đánh giá của Timhieuforex.com

Cơ quan quản lý sàn Forex Ưu việt Điểm từ 90 điểm trở lên
Cơ quan quản lý sàn Forex Xuất sắc Điểm từ 80 đến 90 điểm
Cơ quan quản lý sàn Forex Tốt Điểm từ 70 đến 80 điểm
Cơ quan quản lý sàn Forex Đạt Điểm từ 60 đến 70 điểm
Cơ quan quản lý sàn Forex Trung bình Dưới 60 điểm (không tính điểm)

Quy tắc đánh giá của Timhieuforex.com:

Loại tiêu chí Hạng mục nhỏ trong tiêu chí đánh giá
Bối cảnh địa lý và chính trị Xếp hạng GDP
Môi trường chính trị và kinh tế
Nền tảng và bản chất của cơ quan quản lý sàn Forex Thời gian thành lập
Bản chất hoạt động Quy định của chính phủ
Giám sát riêng
Quản lý rủi ro Báo cáo định kỳ Báo cáo giao dịch
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo tiền gửi của khách hàng
Báo cáo phòng chống rửa tiền
Báo cáo giá trị ròng
Báo cáo nhân viên
Báo cáo lương
Cấu trúc tổ chức Các vấn đề pháp lý nội bộ
Trình độ của nhân viên vận hành/quản lý
Trình độ của nhân viên khác
Kiểm toán bên ngoài
Kiểm soát rủi ro
Xử phạt các sàn Forex không đảm bảo tiêu chí hoạt động Cảnh báo
Phạt tiền
Đình chỉ giấy phép
Cấm hoạt động
Truy tố
Bỏ tù
Tài khoản tiền gửi của khách hàng tách biệt
Quy định của cơ quan quản lý Đối tượng ứng dụng
Khung pháp lý/Quy định
Giới hạn đòn bẩy
Bảo vệ số dư âm
Đơn xin cấp giấy phép Vốn đăng ký tối thiểu
Thời gian xử lý
Phí đăng ký
Hiệu lực của giấy phép
Văn phòng vật lý
Dịch vụ bảo vệ nhà đầu tư Khách hàng nước ngoài (trong đó có cả khách hàng tại Việt Nam)
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Xử lý khiếu nại
Thanh lý phá sản (bồi thường)

 

Chia sẻ hệ thống đánh giá cơ quan quản lý Forex toàn cầu (GRAC)

1. Tên chi tiết của GRACGlobal Forex Regulators Assessment, được dịch sang tiếng Việt là Trung tâm xếp hạng cơ quan quản lý toàn cầu. Tại Việt Nam, các bạn thường gọi theo tên loại giấy phép Forex. Ví dụ như sàn Exness có giấy phép CySEC (có nghĩa sàn Exness là thành viên của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp – CySEC). Exness sẽ phải tuân thủ mọi quy định, điều luật mà CySEC quy định cho các sàn Forex thành viên.

2. Timhieuforex.com sẽ liên tiếp cập nhật điểm số xếp hạng dựa theo sự thay đổi của các cơ quan quản lý sàn Forex.

3. Kết quả xếp hạng trên chỉ mang tính nghiên cứu và không phải là lời khuyên đầu tư. Không có cơ quan quản lý an toàn 100% và không có nền tảng giao dịch nào an toàn 100%.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao bạn cần biết về các cơ quan quản lý khi giao dịch Forex

Thông qua việc tra cứu chất lượng các cơ quan quản lý các bạn sẽ có chi tiết tín hiệu về sàn Forex mà bạn đang mở tài khoản giao dịch. Hãy chọn cho mình một sàn Forex uy tín và tránh xa các sàn Forex lừa đảo.

Bạn có thể tìm kiếm những tín hiệu gì?

Ví dụ trên các website của cơ quan quản lý nổi tiếng như NFA, FCA, ASIC, CySEC, SFC. Bạn có thể tra cứu chi tiết tín hiệu cơ bản về sàn Forex, tình trạng giấy phép, thời gian giấy phép và công ty điều hành chi tiết.

Làm thế nào để tìm kiếm tín hiệu sàn Forex?

Truy cập vào website của cơ quan quản lý mà sàn Forex công bố, nhập tên chi tiết hoặc tên viết tắt hoặc số giấy phép của sàn Forex đã công bố và nhập vào ô tìm kiếm trên website.

Trở lại
Telegram
Email
Quản lý và vận hành bởi KNG Invest